Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3

Tavla med broderi åk 3

Apelskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

Arbeta med broderi efter egen ritning

Avsnitt

 Lära sig brodera stjälkstygn. Lära sig trä nål och göra knut på tråden.Brodera efter egen ritad skiss.Kalkera av skissen på linne tyg.Montera den färdig sydda tavlan i en ram. Lägga in arbetet i unikum.


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Tavla med Broderi