Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

2

Öllsjöskolan Musik åk 2

Öllsjöskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 16 november 2020

Du ska kunna spela och sjunga i olika musikaliska former samt skapa musik.

 

Pedagogisk planering

 

Arbetsområde: MUSIK                  Åk: 2A

 

Syfte

Du ska kunna spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer samt skapa musik och analysera och samtal om musikens uttryck.

 

Förmåga

Kunskapskrav

Mål

Självbedömning

Procedur-

förmåga

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Jag kan sjunga med i gemensam sång, kanon och växelsång.

 

Procedur-

förmåga

Eleven kan gestalta sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Jag kan härma och skapa egna rörelser och rytmer.

 

Procedur-

förmåga

Eleven sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.

 

Jag kan sjunga och spela barnvisor med tajming.

 

Begrepps-

förmåga

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Jag kan beskriva några musiksymboler, bilder och tecken.

 

Kommunikations-förmåga

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Jag kan prata om låtar vi sjunger/lyssnar på, bilder vi målar och beskriva vilka känslor den skapar.

 

Procedur-

förmåga

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Jag kan urskilja barnvisor ifrån andra genrer i musiken.

 

Begrepps-

förmåga

 

 

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Jag kan beskriva några olika instrument utifrån hur de låter, ser ut och vilken grupp det tillhör.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser i planeringen
Musik åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback