Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Religion åk 4

S:t Jörgens skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Ordet religion kommer från latinska ordet religio som betyder att "vara bunden med en gud" eller att "visa vördnad för gud". Religion innebär också att tro på en högre makt, gud eller gudar. Religionen hjälper människor att försöka förstå varför världens finns, hur de ska leva och vad som är meningen med livet. Den ger också regler om hur människor ska vara mot varandra.

Förmågor att utveckla

Syftet med undervisningen är att ... 

Eleverna ska bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället. Syftet är att ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. 

Utveckla sin förmåga att 

 • Analysera kristendomen och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.
 • Analysera hur kristendomen påverkat och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

Så här ska vi arbeta

Du ska få lära dig

 • centrala begrepp för kristendomen.
 • skrifter, tankegångar och religiösa uttryck för kristendomen.
 • heliga platser, ritualer och levnadsregler.
 • kristna högtider och traditioner.
 • vad tro kan betyda för olika människor.
 • spår av kristendomen i dagens samhälle.

Vi ska

 •  skapa egna frågor med svar.  
 •  läsa olika texter
 •  se filmer
 •  använda och testa studieteknik på olika sätt vid våra genomgångar/när vi läser olika texter genom t ex tankekartor/sökläsning/anteckningar. 

Detta ska bedömas

Du ska kunna ... 

 • några centrala begrepp för kristendomen.
 • berätta om några heliga platser, ritualer och levnadsregler.
 • förklara för olika kristna högtider och traditioner.
 • resonera och reflektera för vad tro kan betyda för olika människor.
 • kunna nämna något om kristendomens betydelse för det svenska samhället - se spår av religionen.

Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Matriser i planeringen
Religion åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback