Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Engelska år 4

Hällaryds skola, Karlshamn · Senast uppdaterad: 1 november 2019

Du kommer att få lära känna familjen Clark och deras vänner. De berättar om olika händelser tex när Fraser fyller år, när Pete hälsar på och går vilse eller om hur familjen firar jul.

Konkretisering av syfte

Du kommer att träna på att tala, lyssna, läsa och skriva på engelska. I första hand kommer du att arbeta med läroboken "What's up?" men även med annat material som arbetsblad, lekar, titta på film, lyssna/sjunga på musik m.m.

Du får möjlighet att utveckla din förmåga att:

Läsa: Kunna läsa och tillgodogöra dig det viktigaste i enkla instruktioner och beskrivningar. Kunna läsa texter som är relevanta för det kapitel vi läser.

Skriva: Kunna göra dig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela något. Lära dig och förstå den grammatik vi läser.

Tala: Kunna ställa frågor och svara på frågor för att hålla samtalet levande. Kunna delta i samtal som rör det kapitel vi läser.

Lyssna: Lyssna på hörövningar. Lyssna på när klasskamraterna berättar och för en dialog med dig.

Arbetssätt

Du tränar på att:

  • förstå och utföra uppmaningar
  • säga enkla ord och meningar
  • spela upp korta dialoger
  • härma ramsor och sjunga sånger
  • läsa och skriva enkla texter
  • förstå grammatikens uppbyggnad 
  • förstå talad engelska

 

Bedömning

Jag kommer bedöma ditt arbete genom att :

Se hur aktiv du är i genomgångar och diskussioner.

Titta på de arbetsuppgifter och hemuppgifter du gör.

Lyssna och se hur väl du förstår vad andra säger.

Lyssna på dig när du läser/uttrycker engelska i olika sammanhang.

Prata engelska med dig för att se hur du för en dialog med andra.

Läsa och bedöma hur du formulerar dig i skrift.

Bedöma hur du kan hantera språket (ordföljd, flyt, grammatik).

 

Bedömningen ser du i utvecklingsmatrisen.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
ENGELSKA
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback