Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Kartläggning i förskoleklass: Hitta språket

Kulltorpskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 29 oktober 2019

Hitta språket är stöd för att kartlägga elevers språkliga medvetenhet i förskoleklass. Materialet är obligatoriskt att använda från den 1 juli 2019. Med hjälp av de Hitta språket kan du som undervisar i förskoleklass under höstterminen tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan eller i årskurs 4 i specialskolan. Du ska också kunna få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar. Du genomför aktiviteterna som ingår i kartläggning i grupp under höstterminen.

Inledning

Hitta språket genomförs under höstterminen i förskoleklass för att läraren tidigt ska kunna identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 1 och 3. Läraren kan också med stöd av materialet upptäcka områden som den fortsatta undervisningen behöver fokusera på. Därtill ger materialet stöd i att identifiera

de elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra utmaningar. Meningen är att en tidig kartläggning ska möjliggöra för läraren att därefter planera och genomföra undervisning som stödjer elevernas språk-, läs- och skrivutveckling.

Syfte

Materialet är ett stöd för lärarens undervisning. Syftet är att stödja läraren i att identifiera de elever som

  • riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan och sameskolan
  • är i behov av extra anpassningar, eller
  • är i behov av extra utmaningar.

Materialet kan hjälpa läraren att få syn på elevernas språkliga medvetenhet och språkliga utveckling i riktning mot förmågan att ”kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften”.

Denna förmåga kartläggs genom fyra aktiviteter som relaterar till förskoleklassens centrala innehåll:

  • att berätta och beskriva
  • att lyssna och samtala
  • att kommunicera med symboler och bokstäver
  • att urskilja ord och språkljud. 

Läroplanskopplingar

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Rim, ramsor och andra ordlekar.

Matriser i planeringen
Hitta språket - Skolverkets kartläggning i förskoleklass (rev 15/8-18)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback