Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, Engelska, Idrott och hälsa, Musik, Teknik, Matematik, Slöjd, Hem- och konsumentkunskap, NO (år 1-3), SO (år 1-3)

·

Årskurs:

6 - 9

Mall planering Adolfsbergsskolan

Adolfsbergsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 10 oktober 2023

Ingress: Kort sammanfattning av vad området ska innehålla.

Det här ska skrivas in under "Innehåll"

 

Arbetssätt:

Hur vi kommer att arbeta

 

Material:

T.ex. läromedel eller länk till film/hemsida

 

Bedömning:

Hur och vad de kommer att bedömas på

 

 

Sedan ska du koppla till kursplan och eventuellt grön matris.

 

Koppling till kursplan:

Välj de delar som du jobbar med ur kursplanen

 

Matris:

Egen grön matris


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback