Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7

Geografi åk 7

Gustav Adolfsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Geografi åk 7 Plattektonik, vulkaner och jordskalv, jordens inre. Kartografi och gradnätet. Årstider och väder samt klimatzoner

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med geografi. Ämnet geografi är mycket mer än bara en karta. Vi kommer att beröra och lära oss mer om bland annat vulkaner, jordskalv och plattornas rörelser på jorden. Hur kartorna har utvecklats samt varför det finns olika kartor som visar olika saker. Varför årstiderna förändras och påverkas av jordens rotation, hur väder uppstår samt vad en klimatzon är och vilka som finns på vår jord.

 

Konkreta mål:

Efter avslutat område kommer du att ha en bred förståelse för vad det är som gör att jordskalv uppstår, varför det är kallt i polarzonen samt hur gradnätet är uppbyggt samt hur du hittar en position med hjälp av gradnätet. 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Förstå plattektonikens uppbyggnad samt varför vulkanism och jordskalv uppstår samt vilka konsekvenser de kan leda till.

Utifrån olika kartor kunna veta vad de beskriver samt varför. Du skall även kunna positionera med hjälp av gradnätet.

Ha god kännedom kring namngeografi: världsdelar, världshav samt Afrika och Sydamerika.

Du skall kunna redogöra för hur årstider och väder förändras samt vad som orsakr olika typer av väder.

Utifrån klimatzonerna skall du även känna till vilken klimattyp, vegetation som kännetecknar respektive klimatzon

 

Undervisning:

Vi kommer att arbeta på olika sätt beroende på vilket område vi arbetar med. När det gäller kartor och namngeografi arbetar vi med kartbok och seterra. Blandad undervisning med genomgång, film samt eget arbete.  

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov: Afrika & Sydamerika
Prov: Afrika & Sydamerika
Fördjupningsuppgift (Ge 7)
Fördjupningsuppgift (Ge 7)
Gradnätet & världsdelar.
Gradnätet & världsdelar.
Material till "Jordens inre" (Ge)
Material till "Jordens inre" (Ge)
Årstider och väder
Klimatzoner
Klimatzoner
Gradnätet
Gradnätet
Namngeografi
Namngeografi
Plattektonik
Studera Jordkalv och vulkanutbrott
Plattektonik
Studera Jordskalv och vulkanutbrott

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback