Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Alice varannan vecka år 4

Alsike skola, Knivsta · Senast uppdaterad: 30 oktober 2019

Vi kommer under några veckor att arbeta lite extra mycket med läsning. Vet du att det är en otrolig skillnad på ordförrådet beroende på om man läst/lyssnat till böcker eller om man inte gjort det? En 17-åring som regelbundet läst/lyssnat på texter har ett ordförråd på 50 000-70 000 ord. En 17-åring som inte läst/lyssnat på texter har ett ordförråd på 15 000-17 000 ord. Som vuxen behöver man ett ordförråd på minst 50 000 ord för att kunna följa med i nyheter, tidningar, anvisningar och instruktioner osv. DIN läsning idag kommer alltså påverka ditt liv längre fram!

 

Syfte

Arbetsområdet ska stimulera elevernas intresse för att läsa och ge dem en inblick i hur texter kan läsas, tolkas och förstås. Eleverna tränar läsning genom att läsa Alice varannan vecka, kontinuerlig lästräning (läsläxa) och textanalys (läsförståelse).

Eleverna kommer att lära sig använda olika lässtrategier och genomföra boksamtal för att tillsammans fördjupa upplevelsen av det lästa och sätta i gång tankar som kan kopplas till egen erfarenhet  eller andra texter/ filmer/ böcker.

Test i läshastighet och läsförståelse genomförs i september och februari.

 

Uppgift/Arbetssätt

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att läsa med flyt
 • din förmåga att använda olika lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna,
 • din förmåga att läsa olika texter och skriva egna reflektioner kring det du läst,
 • din förmåga att samtala om olika texters innehåll,
 • din förmåga att förstå texters budskap.

 

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna ägna mycket tid åt att läsa. Någon vuxen på skolan kommer att läsa högt för dig och du kommer även själv att få läsa och samtala om du läst. Du behöver också läsa och förbereda dig hemma.

I arbetet kommer vi att träna oss på att använda olika lässtrategier, varje strategi modelleras först av någon av dina lärare för att  du lättare ska kunna använda den på de texter du läser själv. Du kommer också regelbundet använda dig av din läslogg där tankar om ditt läsande samlas, och blir en utgångspunkt för boksamtal med dina klasskamrater.

 

Lässtrategier vi kommer att arbeta med:

 • backa och läs om (förtydliga oklarheter)
 • kopplingar (aktivera relevant förkunskap genom att koppla texten till det egna livet och egna erfarenheter, till andra texter man läst samt till kunskap man har om världen, tänkandet etc.)
 •  ställa egna frågor om texten
 •  leta ledtrådar (läsa mellan raderna och dra slutsatser)
  skapa bilder i huvudet (visualisera)
 •  reda ut oklarheter
 •  sammanfatta textens huvudpunkter

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Läsutvecklingsmatris åk 4–6 Svenska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback