Skolbanken Logo
Skolbanken

Utvärdering Period 2

Dalhems förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 31 oktober 2019

En utvärdering av hur vi gör jobbat med barnen med tema Naturvetenskap och inriktning småkryp.

Varför har det blivit som det blev när vi gjorde som vi gjorde?

 

Förskollärarnas förhållningssätt till temat i förskolan är värdefull och bör synliggöras för barnen eftersom naturvetenskap finns överallt utomhus i barnens vardag.

Naturvetenskapliga begrepp bör synliggöras i förskolan så barnen får mer uppfattning om vad det är och vad småkrypen har för funktion i naturen. 

Slutsatsen är att pedagogerna vill utnyttja den grundläggande naturvetenskap som uppstår i vardagen och lyfta fram den och göra den synlig för barnen. Det uppfattas dock utifrån observationerna att naturvetenskap som medvetet synliggörs är oftast i samlingarna medan de  som man synliggör för barnen i de övriga situationerna oftast framstår som omedvetna handlingar och uttalanden. I samlingarna uppstår det många tillfällen där vi kan utveckla barnens grundläggande förståelse vilket i majoriteten av samlingarna inte utnyttjas som den skulle kunna utan fokus läggs istället på att barnen ska lära sig namnen på småkrypen. 

 När barnen utvecklar sina begrepp, lär de sig att sätta ord på sina egna tankar. Genom samtal, experiment och aktiviteter utvecklas barnens olika förmågor.

 

 

Hur har barnen varit delaktiga och fått möjlighet till inflytande?

 

De har varit med i skogen och letat efter småkryp och vi har lagt dem i luppar tillsammans och barnen har fått hålla i dem och titta samt prata om dem. Barnen har visat stolthet för detta.

Alla våra aktiviteter planeras av oss utifrån våra observationer av barnens intresse. Det vi planerar är vad vi sett barnen leker med och är intresserade utav.

Vi vill också nämna att våra nya barn har blivit erbjudna att vara med i aktiviteterna. Vissa har velat sitta med och titta och någon annan har observerat på avstånd. Men man har bjudit in dem till att delta. De nya barnen har smittats av de gamla barnen av att bli intresserade av temat och delaktiga i aktiviteterna. 

 

 

 

 

 

Vad har barnen uttryckt och hur har det uttryckt detta? 

Barnen har uttryckt glädje för våra aktiviteter genom att dem alltid vill vara med och delta och man ser på dem att de har roligt samtidigt som de lär sig något och de utspeglar sig i leken. Man hör att de nämner småkrypens namn i leken samt när vi är ute och de hittar en snigel och spindel, de börjar sjunga sången och får med resten av barnen att sjunga med. 

 

 

Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse? 

 

Detta utspelar sig i barnens lek samt att genom observationer ser vi att barnen lär sig. Dem följer instruktioner som har getts till dem.

Det är därför som vi upprepar våra aktiviteter många gånger så barnen befäster dessa kunskaper mer på detta sätt. 

 

 

 

Lärmiljö:

Efter varje aktivitet har vi låtit materialen vi använt stå kvar så barnen kan leka och utforska materialet i efterhand. Det mesta av materialet finns tillgängligt i lärmiljön på avdelningen helatiden så barnen kan leka med det i den fria leken. Förutom det har vi andra material i vår lärmiljö på avdelningen som barnen leker med som har med temat att göra.

 

 

 

Dokumentation:

Foto, film och observationer. Använda vårt reflektionsprotokoll . Låta barnen vara med och fotografera. Prata om dagen, Visa bilder och material i våra samlingar.

Låta barnen dokumentera genom att rita vad de upplevt och sätta upp dokumentationerna på väggarna, för att barnen ska kunna reflektera över sitt lärande tillsammans med en pedagog och/eller andra barn.

Sånger och sagor har också varit en del av dokumentationen. Barnen har också fått prova på Qr-koder och då kommer det upp en sång om de olika småkrypen. Barnen var väldigt nyfikna och visade intresse för detta. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback