Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Eng: Grammatik - Verb

Öllsjöskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Vi kommer under de närmaste veckorna att jobba med grammatik, med fokus på verb. Detta för att du ska få möjlighet att bli grammatiskt säkrare i engelska och utveckla ditt språk till att bli mer korrekt och tydligt.

Såhär kommer vi att arbeta:

 • Jag kommer att ha genomgångar där ni aktivt lyssnar och antecknar.
 • Ni kommer att få lösa olika uppgifter i ett grammatikhäfte som ni får av mig i pappersform.
 • Ni kommer att arbeta på Digilär med att lösa olika uppgifter och läsa genomgångar av verbens olika tempus.
 • Ni kommer att få skriva olika texter där ni får möjlighet att träna verbens olika tempus.

I slutet av arbetsområdet kommer ni att få skriva ett prov där du får möjlighet att visa hur du hanterar verb.

 

Följande kapitel i Digilär ska ni arbeta med:

 • Verbet be (presens)
 • Verbet be (preteritum)
 • Verbet have
 • Regelbundna verb (presens)
 • Regelbundna verb (preteritum)
 • Futurum
 • Pågående form

Dessa verbformer ska ni kunna till provet.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

Matriser i planeringen
EN Åk 8: Grammatik - Verb
Uppgifter
Prov verb
Prov i hörförståelse 27/11

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback