Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Tema i samhällskunskap för år 6: Mänskliga rättigheter och barnkonventionen ht 19

Ramnerödsskolan 7-9, Uddevalla · Senast uppdaterad: 30 oktober 2019

Vad menas med mänskliga rättigheter? Vad är FN? Vad menas med barnkonventionen? Dessa och flera andra frågor arbetar vi med i detta arbetsområde om mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

I detta arbetsområde arbetar vi med vad barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna är och varför dessa finns. 

 

Vi arbetar med detta arbetsområde genom att:

- samtala om vad de mänskliga rättigheterna är och varför de finns.

- se filmklipp och föra diskussion om FN och skapandet av de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. 

- läsa barnkonventionen och diskutera varför dess artiklar är viktiga samt hur det kan vara i länder där denna inte efterföljs. 

- reflektionsuppgift utifrån temat. 


Läroplanskopplingar

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Matriser i planeringen
Tema år 6: Mänskliga rättigheter och barnkonventionen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback