Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

F - 3

Bild år 2

Sörgårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Du kommer att lära dig om några kända konstnärer, titta på och berätta om deras konstverk. Du får arbeta med olika material och tekniker. Du illustrerar dina berättelser. Du kommer att utveckla din kreativitet och lust att skapa.

 

Planering:

När?

Årskurs 2

Vad?

Det här ska du få arbeta med:

  •  faktakunskap om konstnären
  • använda olika tekniker och materiel

  • utveckla din förmåga att framställa bilder

  • utveckla din förmåga att förstå och tolka bilder

Hur?

Du ska få:

  • teckna, måla, modellera och konstruera
  • lära dig olika begrepp 
  • använda olika material
  • använda olika verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns

 

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter