Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Europa

Hällaryds skola, Karlshamn · Senast uppdaterad: 1 november 2019

I det här arbetsområdet får du lära dig om världsdelen Europa.

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

I det här arbetsområdet ska du få läsa om:

 • världskartan (världsdelar och världshav)
 • olika naturtyper i Europa
 • berg, floder och slätter i Europa
 • hur naturen ser ut i Europas olika regioner
 • hur befolkningen lever och arbetar i Europas olika regioner
 • hur länder i Europa samarbetar i den europeiska unionen EU
 • vad länder och städer i Europa heter och var de ligger
 • hur du kan jämföra olika länder med hjälp av tabeller

Arbetssätt / Undervisning

Under det här arbetsområdet kommer du att få:

 • arbeta med läromedlet Puls Europa
 • delta i genomgångar
 • titta på film
 • Seterra
 • arbeta på egen hand samt i grupp
 • skriva faktatexter till en av Europas regioner som sedan kamraterna ska kunna använda för att lära sig om regionen

Bedömning / Dokumentation

Du bedöms enligt punkterna i matrisen. Bedömningen görs under lektionerna samt vid ett provtillfälle. Bedömningen dokumenteras i Unikum.


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Geografi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback