Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Gustavianska tiden

Hällaryds skola, Karlshamn · Senast uppdaterad: 1 november 2019

Vi ska under under årskurs 6 fördjupa oss i Gustavianska tiden en del av historien där Sverige skulle bli ett modernt samhälle liknande de som fanns i Europa.

Målet med undervisningen är att du ska..

* utveckla förmågan använda en historian för att förstå dåtid och nutid (tidsperioder, händelser m.m.)

* utveckla förmågan att reflektera hur historiska händelser har påverkat dagens samhälle.

* utveckla förmågan att använda och förstå historiska begrepp.

 

Målen med arbetsområdet är att du ska

 • känna till idéerna som fick spridning i Europa i och med den franska revolutionen.
 • kort kunna redogöra för tankarna och idéerna hos några upplysningsmän.
 • kunna beskriva hur Gustav III tog makten i en statskupp.
 • kunna ge exempel på några reformer som Gustav III genomförde.
 • kunna beskriva adelns missnöje med kungen och förklara vad det berodde på. Jämför gärna med andra epoker.
 • kunna ge exempel på hur beslut av kungen påverkade både livet på landsbygden och vid hovet.

Så här ska vi arbeta....

Vi kommer att arbeta med Gustavianska tiden genom att

 • arbeta medPuls Hi läromedel
 • läsa åldersadekvata faktatexter
 • göra arbetsuppgifter/faktameningar kopplade till texterna
 • se på filmer
 • reflektera, samtala och resonera om kopplingar till vår tid respektive den Gustavianska tiden.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du visar på...

 • att du har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under den Gustavianska tiden
 • att du kan visa det genom att föra resonemang om orsaker till  och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar  
 • att du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder och också kan dra paralleller till det samhälle vi lever i idag 
 • hur du använder historiska begrepp för att förstå och förklara denna tidsepok i vår historia.

 

 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom de uppgifter vi arbetar med på lektionerna samt genom ett skriftligt prov. 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.

Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Matriser i planeringen
HISTORIA kunskapskrav åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback