Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

F - 1

Engelska 2019-20

Fageredsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 1 november 2019

Vi jobbar med inkluderande undervisning, formativ undervisning och kollaborativt lärande. Pick a Colour tittar vi ofta på och lär oss nya engelska uttryck och ord.

 

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska lära oss att kommunicera och formulera oss i tal och skrift

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att arbeta med och träna på att:

 • hälsa (Good morning, Hello, Hi)
 • fråga vad någon heter (What´s your name?)
 • säga mitt eget namn (My name is..)
 • förstå enkla uppmaningar och instruktioner (sit down, stand up, let´s sing etc)
 • namn på saker i vår omgivning
 • färgernas namn
 • Klädesplagg
 • Räkna till tio på engelska
 • Lära mig ord som hör ihop med årstiderna hösten och vintern
 • Vi tittar på vad vi kan under arbetets gång och genom enkla tester med skriv och tal.Undervisning och arbetsformer

Undervisning och arbetsformer

VI kommer att arbeta med engelska genom att:

 • öva enkla ord med hjälp av saker och bilder 
 • sjunga sånger samt lära enkla rim och ramsor
 • träna enkla ord och fraser i samarbete med mina klasskamrater
 • leka lekar
 • lyssna på det engelska språket (via min lärare, musik och film)
 • se på korta engelska filmer

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback