Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Judendomen

Ytterbyskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 6 november 2019

Vi arbetar och utforskar de Abrahamitiska religionerna nu i höst och börjar med Judendomen.

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att eleven utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Eleverna ska bli uppmärksammande på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin religion och tro på olika sätt.

 

Arbetssätt och undervisning

Lärarledda genomgångar av de tre syskonreligionerna.

Undervisningen fokuserar på:

 • Religionens historia
 • Gud - Monoteism
 • Religionens grunder
 • Troendes vardagliga riter och vanor
  • Bönens roll
  • Heliga skrifter
  • Livsregler
  • Vad händer efter döden?
  • Mening och mål?
 • Heliga platser och rum
 • Helger och högtider
 • Jerusalem - helig stad
 • Likheter och skillnader inom religioners inriktningar
 • Svårigheter och utmaningar
 • Trons fördelar

Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Matriser i planeringen
Prov Abrahamitiska religioner
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter