Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

9

Evolution och genetik åk 9 2019

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 1 november 2019

Människor har säkert i alla tider funderat på varifrån vi och andra organismer kommer. Evolutionsläran ger den vetenskapliga beskrivningen av hur det gått till och genetiken förklarar hur arvsanlagen förs vidare.

Mål för elev

Du ska lära dig hur livet på jorden har utvecklats och hur det biologiska arvet fungerar samt hur arvsanlag kan påverkas med olika tekniker.

Innehåll

Spektrum Biologi s. 398 - 431, 8 - 29

Begrepp:

Evolution: organism, klorofyll, fotosyntes, cellandning, ozon, cellens delar, art, fossil, biologisk mångfald, släktträd, utvecklingsläran, Charles Darwin, variation, naturligt urval, bäst anpassade överlever, steril, fertil

Genetik: arvsmassa, DNA, kromosom, gen, protein, ribosom, kromosompar, vanlig celldelning, reduktionsdelning, dominant och vikande gen, korsningsschema, mutation, könsbundet arv, hybrid-DNA-teknik, avel, växtförädling, GMO

 

Genomförande

Du kommer att läsa i biologiboken, ha genomgångar, göra arbetsuppgifter, se filmer, ha någon laboration samt delta i diskussioner.

 

 Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid veckoredovisningar, diskussioner och vid ett skriftligt prov (genetik).

Elevinflytande

Under arbetets gång får du ge synpunkter och komma med förslag på frågeställningar att ta upp.


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Matriser i planeringen
Evolution och Genetik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback