Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

3

Lösningar och blandningar åk.3

Tullgårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 november 2019

Vad är det för skillnad på lösningar och blandningar? I det här arbetsområdet kommer vi att göra många roliga experiment!

Lärandemål

·      Jag ska känna till skillnaden mellan en lösning och en blandning.

·      Jag ska känna till vad filtrering och avdunstning är.

·      Jag ska kunna utföra en undersökning utifrån muntliga eller skriftliga instruktioner.

·      Jag ska kunna ställa en hypotes.

·      Jag ska kunna dokumentera min undersökning i text och bild.

·      Jag ska kunna jämföra mina resultat med mina kompisar och diskutera det vi undersökt.

Undervisning

Vi har gemensamma genomgångar och diskussioner. Vi undersöker och experimenterar i små grupper. Vi tittar på film. Vi tränar på att dokumentera och pratar i grupperna och jämför våra resultat.

Bedömning

Läraren bedömer min förmåga att:

 

·      Berätta skillnaden mellan lösningar och blandningar.

·      Använda begreppen avdunstning och filtrering.
Ställa en hypotes.

·      Göra experiment och undersökningar utifrån muntliga eller skriftliga instruktioner.

·      Dokumentera mina undersökningar i text och bild.

. Jämföra mina resultat med mina kompisar och diskutera det vi undersökt.    

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback