Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG05

English 5, Chapter 4, Human Rights and Wrongs

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Chapter 4 "Human Rights and Wrongs" - Blueprint B This chapter discusses human rights and wrongs in different ways. Read the chapter and take a stand yourself!

Week: 50 - 6

 

Texts:

Lollipops and Guns pp. 86-97

Punishment Outcry pp. 106-108

 

For each text there is a wordlist that you can find on: www.glosor.eu

 

Listening:

The Stockholm Syndrome p. 101

He's a Big Bastard p. 103

 

Speaking:

Team Debate p.113

https://edunorrtalje-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/79mami15_norrtalje_se/EW_QQ-N36ztHnrJYobIj8vsBjGrVg6_2JLwedwagPhD1Rg?e=HoNhrn

Speech p. 113 


Läroplanskopplingar

Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.

Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.

Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.

Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

Matriser i planeringen
Eng 5 - Muntlig framställning - Speech 1-2 min
Prov eng 5 - listening comprehension
Uppgifter
Speech (1-2 minutes)

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback