Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

Meteorologi åk 6

Gantofta skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 3 november 2019

Meteorologi; en del av ämnet fysik

Meteorologi

Syfte

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Undervisningens innehåll

Centralt innehåll

Målet med arbetsområdet

Målet med arbetsområdet är att du ska:

 • veta varför vi inte alltid har samma väder på vår jord
 • kunna lite fakta om solen och hur den påverkar vårt klimat
 • känner till hur vindar uppkommer
 • ha kunskap om olika typer av nederbörd, t ex regn, snö och hagel
 • kunna förstå en enkel väderprognos

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • Läsa och skriva faktatexter
 • Titta på film om klimatet
 • Diskutera olika väderfenomen

Detta kommer vi att bedöma

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • uttrycka tankar och frågor om olika väderfenomen
 • beskriva och förklara hur olika väderfenomen uppstår och vad som orsakar dem
 • tänka efter/fundera/reflektera
 • delta i diskussioner och samtal kring ämnet
 • redogöra för det du lärt dig, muntligt, skriftligt och i bild.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Meteorologi, fysik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback