Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Fysik

·

Årskurs:

4

Meteorologi -väder, vatten och luft -Fysik, Kemi åk 4

Högåsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Meteorologi, vatten och luft kommer vi att arbeta med under kommande veckor.

 

Syfte med undervisningen 
Undervisningen i ämnet fysik och kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska och kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. 

 Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang, och om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad, utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens och kemins begrepp. 

 

Mål  
När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna 

 • olika vädersymboler, 
 • avläsa en väderkarta, 
 • väderstrecken, 
 • känna till några olika meteorologiska fenomen,  
 • berätta om regnbågen,
 • förklara hur isolering fungerar, 
 • beskriva vattnets egenskaper och kretslopp, 
 • beskriva luftens egenskaper och sammansättning, 
 • genomföra systematiska undersökningar, 
 • dokumentera dina undersökningar med hjälp av begrepp, tabeller och bilder i skriftliga rapporter.

 

Metod 
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, läsa enskilt och tillsammans ur läroböckerna samt titta på filmer. Vi kommer att arbeta med uppgifter enskilt och i par samt samtala i par, grupp och helklass för att befästa de kunskaper som området innehåller. Vi kommer även att arbeta praktiskt.    

 

Bedömning 
Bedömning sker genom att jag observerar din förmåga att tillägna dig innehållet genom hur du: 

 

 • Redovisar ditt arbete både skriftligt och muntligt.  
 • Deltar i samtal och diskussioner och praktiska uppgifter. 
 • Använder dig av fysikens och kemins begrepp. 
 • Presterar på lektioner och i bedömningsuppgifter, dvs hur du visar att du tillägnat dig innehållet. 
 
 

 

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen
Meteorologi -väder, vatten och luft
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback