Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Matematik åk 8, "Algebra"

Rinkebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

När du har arbetat med kapitlet "Algebra" får du lära dig: skriva ett uttryck, beräkna värdet av ett uttryck, tolka uttryck, förenkla uttryck, skrivna med parenteser, lösa olika typer av ekvationer, lösa problem med hjälp av ekvationer och skriva formler för geometriska mönster Som lärare försöker vi intressera och entusiasmera eleverna för att få de positivt inställda till arbetsområdet. Allt kanske inte alltid är roligt, men det kan vara givande på andra sätt. Och besvara frågan varför är det viktigt, intressant eller relevant för eleverna att vara med om det här arbetsområdet?

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

 

• Innebörden av variabel begreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

• Algebraiska uttryck, negativa tal, potenser, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

• Metoder för ekvationslösning.

 

 

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Du kommer att få undervisning om: 

·      Strategier och metoder att förenkla uttryck, lösa ekvationer 

·      Hur du använder färdiga formler till att lösa givna problem 

·      Hur du sätter upp en ekvation/uttryck för att lösa ett problem

Hur man kan föra ett matematiskt resonemang, tex genom att tydligt visa arbetsgången vid problemlösning. 

  • Eget arbete.

  • Problemlösning

  • Förklara på olika sätt

  • Använda egna animeringar i Geogebra och resurser i Smartboard.

  • Konkretisera innehåll genom att knyta ämnet till vardagsnära erfarenheter 

 

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

 

Testa dig själv genom att använda olika diagnoser läraren erbjuder, Instuderingsuppgifter med facit inför provet,

videoklipp på YouTube eller tekniska hjälp vid redovisningar.

 

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

 

Du kommer att få visa dina förvärvade kunskaper i avsnittet med ett prov.

 

Tänk på att du kan visa kunskaper i alla situationer under lektionerna också.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav från Lgr11
Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback