Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 5

Vännerna i Kungaskogen

Ingareds förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 5 september 2022

Vi kommer att arbeta tematiskt med boken "Vännerna i Kungaskogen bygger en koja". Boken tar upp teman som värdegrunder, empati, djur och natur. Livsstil, hälsa, miljö, och teknik kommer också in som naturliga och viktiga delar i berättelsen.

syfte

Vårt syfte är att fokusera på språket då vi ser språket som en grund för kommunikation. Vi kommer genom hela temaarbetet arbeta mot olika läroplansmål beroende på barnens intressen.

Vi vill arbeta med värdegrundsarbetet för att stärka vår grupptillhörighet, samspel och konflikthantering.

 

Mål

Vi har valt att ringa in följande utvecklingsmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att uppleva och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer.

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde.

 

Nuläge och intention

Vi har valt att arbeta med boken Vännerna i Kungaskogen eftersom vi aktivt arbetar med värdegrundsarbetet, hur ska vi vara mot varandra?

 

Hur

Vi delar in barnen i två grupper. Vi kommer använda oss av: skogen, stranden och andra platser i vår närmiljö.
Gemensamma sångsamlingar på huset för att stärka "vi-känslan".
Vi kommer att sjunga, ramsa och leka tillsammans.
Vi tar tillvara barnens intressen och är lyhörda för deras idéer under tema arbetets gång. 
Vi vill använda oss av estetiska läroprocesser som dans, rörelser och bild/skapande.
Vi vill även använda oss av IKT.

Vi använder oss av materialet om Vännerna i Kungaskogen. Här måste pedagogerna fånga barnens intresse, vara engagerade och utmana barnen i deras tänkande. Lära och reflektera tillsammans med barnen.

Vi planerar gemensamt och strukturerar då upp vem som ska göra vad.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback