Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2 - 3

Problemlösning

Helgedalskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 14 november 2019

Du ska få lära dig olika metoder inom problemlösning.

Så här kommer vi arbeta: 

Lärarledda genomgångar av matematiska begrepp och olika problemlösningsmetoder, som ex rita en bild, räkna baklänges, se mönster m.m.

Arbeta i par och enskilt.

Du kommer att ha stöd av en checklista, målet är att kunna lösa problemet utan checklistan.

Använda konkret material vid behov.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

• förstå problemet

• välja och använda lämplig metod och räknesätt för att lösa problem

• redogöra hur du löst problemet och använda matematiska begrepp

 

 

Det kommer ske både i muntlig och skriftlig form.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Problemlösning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback