Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Engelska: Söka fakta, skriva och redovisa

Kulltorpskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 15 november 2019

I detta arbetsområde ska du söka fakta, skriva och redovisa om valfritt ämne kopplat till något engelsktalande land.

I detta arbete ska du: 

  • välja ett ämne som är kopplat till något engelsktalande land, t.ex. hobby, sport, stad, film, mat osv.
  • leta fakta i böcker och på internet. Viktigt att vara källkritisk.
  • skriva en text och gärna lägga till bilder. Skapa arbetet i Google Presentationer eller på annat valfritt sätt.
  • presentera ditt arbete muntligt och skriftligt. 
  • kommentera och utvärdera kamraters arbeten. 

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser i planeringen
Engelska åk 6 Magic kap. 1-4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter