Skolbanken Logo
Skolbanken

Läslust med Sven Nordqvist

Päronbyns förskola, Båstad · Senast uppdaterad: 9 november 2019

Forskning visar att 80 % av vårt ordförråd kommer från tryckt text. En treåring kan mellan 1000 och 3000 ord. När man börjar skolan kan man i snitt 7000 ord men det kan skilja mycket mellan de språk svaga som kan ca 5000 ord och de språk starka som kan upptill 20 000 ord. Skillnaderna beror nästan enbart på hur mycket böcker och läsning barnen har mött innan skolan och lästräningen börjar.

 

Detta är en gemensam planering för hela Päronbyn, både Hallonet och Smultronet. 

Vad

Vi ska arbeta med Sven Nordqvists texter samt att bygga upp läslust för barnen. 

Varför 

Vi vill ge barnen större utrymme att vara med att samtala om bilder och innehåll. Vi vill skapa lustfyllda läsupplevelser men också arbeta på djupet med dessa texter och dess illustrationer.

Hur 

Här kommer vi ta avstamp i vad forskningen säger att man behöver ta i beaktning när man arbetar med ett projekt som detta.

Exemplevis tar vi avstamp i häftet ”orden som gör skillnad”. Maria Heimer är skolbibliotekarie och läromedelsutvecklare, hon beskriver behovet av att skapa förförståelsen för en berättelse för att kunna arbeta med dem samt att man läser boken många gånger för att fördjupa sig i dess innehåll. 

Forskning visar att rika möjligheter till olika former av språkliga situationer under förskoleåldern ger många tillfällen att kommunicera, vilket är viktigt för barnets begreppsbildning. Detta leder vidare till språklig utveckling och intellektuell förmåga (Svensson, 2009:33f). 

 

 

Vi tänker oss att arbeta i huvudsak med tre olika aktivitetsgrupper. En utegrupp, en språkverkstad och en ateljegrupp. 

I utegruppen kommer vi att leta efter fenomen som vi vill fördjupa oss i från boken. 

I ateljegruppen kommer vi att skapa kring begrepp samt bygga upp Sven Nordqvist inspirerade bilder och alster som kan skapa spänning för vårt projekt.

I språkverkstadgruppen kommer vi att arbeta med begrepp och fenomen ur boken, ett textanalytiskt förhållningssätt. 

 

 

 

Referens:

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback