Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 5

Tid och klocka, Singma 4A

Ljungviksskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Aldrig mer kommer du kunna säga att du kom sent till lektionen för du inte kunde klockan - när vi är klara med detta avsnitt!

Syfte

Syftet med arbetet är att eleverna ska utveckla sin förmåga att läsa av och använda klockan på ett fungerande sätt.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Vid avslutat arbete är målet att du skall kunna:

- läsa av digital tid

läsa av analog tid

- förstå och använda dig av begreppen:
kvart
halvtimme
trekvart
timme
sekund
minut
timme
dygn

- ha en grundläggande uppfattning om hur lång tid någonting är (är en lektion en timma eller en minut?)

- kunna göra  beräkningar framåt och bakåt i tiden

Undervisning/Metoder

Du kommer få chans att lära dig detta genom att:

Aktivt delta på genomgångar

Färdighetsträning på Nomp

- Delta i grupparbeten där ni får diskutera uppgifter och problem med koppling till tid och klockan

Bedömning

Du kommer bli bedömd genom:

- den kunskap du visar på de aktiva genomgångar vi har

- den kunskap du visar upp genom gruppdiskussioner

- den kunskap du visar upp på genomförd diagnos


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Klockan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback