Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Alla årskurser

Svenska, läsa HT Åk 3

Backaskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 11 november 2019

Genom upplevelsebaserad och kooperativ undervisning kommer du att få arbeta med läsförståelse av olika texter.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få arbeta med olika texter i läromedlet Zick Zack. Du kommer också ha egen tyst läsning/parläsning varje dag i veckan och högläsning. Regelbundet arbetar du med läsförståelsekort.

Det här ska du lära dig

Att läsa och ta ut viktig fakta ur texter och sammanfatta texters innehåll. Jobba med olika strategier för att komma ihåg det du läser. Diskutera texters innehåll med andra genom kooperativa övningar.

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Nyckelord
Lässtrategier
Sammanfatta
Mina/dina ord

Så här kan du visa dina kunskaper

Genom att läsa svara på frågor enskilt,  med din axelkompis eller i din basgrupp.
Delta i kooperativa övningar/samarbete med din axelkompis.
Delta i kooperativa övningar/samarbete i din basgrupp.


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter