Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Tvärgrupp: Dadda hälsar på

Ängsgårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Vi ska jobba med boken: Dadda hälsar på Vi kommer jobba med barn i åldrarna 1 - 2 år i en tvär-grupp

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Många av barnen har inte språket samt är nya på förskolan. Barnen kan idag bara några av babblarnas namn. Med denna bok kommer barnen att lära känna vad babblarna heter samt varandras namn (Barnen/pedagogerna).

___________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målet/målen:

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Vi vill på ett lustfyllt sätt stärka barnens sociala samspel, utmana deras språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse, skapande samt skapa en trygg barngrupp.

 Lärandeobjekt:

Barnen ska få lära känna alla babblarna och varandras namn.

______________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Metod: Vi kommer med hjälp av boken Dadda hälsar på Lära känna alla babblarna/barnens namn och var de bor (babblarna). 

Material: Vi kommer använda boken, babblar figurer, skapa egna babblar hus, målarfärg mm 

Miljö: Miljön kommer variera beroende av vad vi kommer att göra. Vi kommer antigen vara på någon av avdelningen eller ute på gården. 

Ett viktigt begrep kring miljön vi har i åtanke är: Miljön som en tredje pedagog, vilket myntades av Loris Malaguzzi (1921-1994).                                     Miljön – föränderlig och stimulerande. Viktigt här är att tänka på att miljön får anpassas och förändras efter barnens behov att utmanas samt stimuleras för att vilja utvecklas vidare. 

___________________________________________________________________________________________________________


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback