Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 5

Alex Dogboy

Öjersjö Storegård 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 9 november 2019

Vi kommer att läsa Alex Dogboy under 7 veckor gemensamt. Vi kommer att läsa på många olika sätt samt diskutera bokens innehåll både muntligt och skriftligt.

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • Läsa och analysera skönlitteratur för olika syften
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 • Utifrån egna erfarenheter, tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Genom att göra sammanfattningar av texters innehåll och kommentera centrala delar visar eleven läsförståelse.
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, struktur och viss språklig variation.
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor och för då resonemang om informationens användbarhet.
 •  
  Sammanställningarna innehåller beskrivningar, egna formuleringar och användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Eleven kan samtala genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet.

 

Se exakta förmågor och kunskapskrav längre ner i planeringen. 

 

Det här ska vi göra

I undervisningen kommer vi gemensamt läsa boken "Alex Dogboy" av Monica Zak och sedan arbeta med tillhörande läsförståelseuppgifter. Planen är att till så gott som varje kapitel arbeta med en variation av läsförståelseuppgifter för att fånga hela vidden av vad det innebär att förstå en text. En del uppgifter kommer vara enskilda, andra i par och några i helgrupp. Vår förhoppning är att de olika uppgifterna också ska erbjuda eleverna en variation av uttryckssätt.  

  

Bedömning

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

Observationer under lektionerna
Diskussioner i helgrupp
Enskilda skrivuppgifter som dokumenteras i Google drive


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter