Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

tema om Vinte ÅK 1-3 V 46-49

Rosenvallskolan, Söderhamn · Senast uppdaterad: 9 november 2019

Vi ska arbeta med årstiden vinter och ska bland annat ta reda på hur djur och växter har det på vintern. Vi studerar vintertecken i vår närmiljö. Du kommer också att få lära dig mer om några av våra vanligaste vinterfåglarna.

 

Innehåll

Vad vi ska lära oss, och varför just detta?

Vi ska lära oss:

 • vilka månader som hör till årstiden vinter.

 • vad vintern betyder för människor och djur.

 • hur några olika sorters djur klarar sig på vintern.

 • hur man känner igen olika djurspår.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att:

 • läsa texter
 • ha lärarledda genomgångar
 • se på film
 • göra enkla fältstudier på skolgården och i närområdet
 • Se hur året är uppbyggt med årstider och månader
 • se på typiska vintertecken
 • lära oss spår av djur i snö
 • söka fakta och göra powerpoint om ett djur
 • mata fåglar och se vilka arter vi känner igen

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Namnge vintermånaderna
  Namnge några fåglar
 • berätta om vanliga vintertecken
 • redovisa fakta om ett djur

 Kopplingar till läroplanen

 •  Lgr11Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Syfte
 •  NOSyfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Centralt innehåll
 •  NO  1-3Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 •  NO  1-3Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 •  NO  1-3Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 •  NO  1-3Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Kunskapskrav
 •  NO   3Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 •  NO   3I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 •  NO   3Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 •  NO   3Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 •  NO   3Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
NO: Årstiderna Vinter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback