Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Ämnen och material årskurs 3

Vällsjöskolan, Härryda · Senast uppdaterad: 10 november 2019

I vår vardag möter vi varje dag olika material, i olika former och med olika egenskaper. I detta arbetsområde kommer eleverna att få bekanta sig med vardagskemi i situationer som de kan känna igen och knyta till sin egen verklighet. Till exempel luften vi andas, plasten vi använder, vattnet vi dricker och saltet i maten.

Syfte - varför?

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

 

Centralt innehåll - Vad?

Det här kommer du få undervisning om: 

 • Materials egenskaper och hur material kan sorteras.
 • Materials användning och utveckling genom historien.
 • Ämnen i olika former, till exempel plast, vatten, luft och salt.

 

Arbetssätt - Hur?

Så här kommer vi arbeta:

 • Genomföra naturvetenskapliga undersökningar och experiment och ställa hypoteser.
 • Ha gemensamma diskussioner i klassen.
 • Arbeta praktiskt i grupp.
 • Titta på bilder och filmer.
 • Läsa och skriva kortare texter.

 

Bedömning

Du visar att du kan genom att:

 • du kan beskriva vad några material är tillverkade av och hur de kan källsorteras
 • du kan berätta om några materials - och ämnens olika egenskaper
 • du kan skriva en hypotes och med text och bild beskriva de undersökningar vi gjort

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Ämnen och material - salt

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback