Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

F

Ämnena omkring oss

Lagmansskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Du kommer att få lära dig om atomer och molekyler. Vilka metaller är ädla?

Du kommer att lära dig om olika grundämnen, vilka de vanligaste är och var de finns. Du kommer också att lära dig om vilka egenskaper olika ämnen och material har. 

Mål:

  • kunna förklara vad en atom och en molekyl är
  • veta vad som menas med grundämne
  • veta vad en kemisk förening är
  • kunna ge exempel på grundämnen och kemiska föreningar
  • kunna berätta om kolets kretslopp
  • veta vad vi människor använder olika metaller till
  • veta varför man återvinner olika ämnen

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback