Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

5 - 6

Hoppet - gemensam läsning och läsförståelse åk 5

Svaleboskolan 4-6 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 november 2019

Vi läser boken "Hoppet" av Moni Nilsson gemensamt i klassen som högläsning. Under läsningen görs pauser för egna funderingar, pardiskussioner, gruppsamtal och klassdiskussioner. När vi läst boken kommer vi även att se filmen "Hoppet" som bygger på boken och göra jämförelser mellan bok och film.

Ämnesspecifik förmåga 

Syftet med högläsningen är att du ska utveckla din förmåga att förstå och analysera skönlitteratur genom att lyssna, diskutera  och kunna förklara dina tankar med andra och formulera i dina och andras tankar skrift. Du ska få möjlighet att utveckla ditt språk, din egen identitet och din förståelse för andra människor och för omvärlden. 

De förmågor du ska utveckla är:

  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

Du skall träna och utveckla:
Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Du ska läsa eller möta:
Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

 

Kunskapskrav för betyget E (för år 6)

Se kopplingar till läroplanen. 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

din läsförståelse genom frågor under läsningens gång. 

Hur du tolkar texten genom att lyssna på dina resonemang i samtal och dina skrivna svar på frågor. 

 

Undervisning

Lyssna på högläsning.

Arbete och resonerande i par och i grupp.

Enskilt och gemensamt skrivande. 

Vi använder läsförståelsefrågor som är anpassade till boken från materialet "På, mellan och bortom raderna" 

Vi använder oss av strategier för läsförståelse från materialet "en läsande klass" Dessa kallas läsfixarna.

Spågumman (vad tror jag kommer att hända), reportern (ställer egna frågor och svarar på frågor kring texten), detektiven (tar upp och reder ut oklarheter och nya begrepp), konstnären (skapar egna inre bilder och aktiverar sinnena) och cowboyen (sammanfattar och och fångar in det lästa) 

Titta på en film som bygger på boken vi läst.

Jämföra text och film.

Eleverna arbetar ofta i par eller i sin arbetsgrupp där de tränar på att tänka, resonera och komma fram till lösningar tillsammans. Arbetsuppgifterna i par och grupp är baserade på kooperativt lärande. Detta arbetssätt bygger upp elevernas eget ansvar, samarbetsförmågor och gemensamma kunskapsframgångar.  

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback