Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1 - 6

Engelska för nyanlända

Kattarps skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 december 2022

Du kommer att börja med enklare ord och fraser och bygga på din engelska efter hand.

Syfte (Varför ska vi göra det här)

Du ska utveckla förmågan att:

 * Förstå talad engelska på en enkel nivå

* Kunna tala, läsa och skriva engelska på en enkel nivå

 

Konkretisering av mål (Vad ska vi göra)

Vi ska jobba med olika bekanta ämnesområden som t ex siffror, klockan, färger, djur, sport, jobb, familj, kläder, möbler, vardagsengelska, grammatik, ord, fraser och formuleringar, och realia. Vi jobbar muntligt, skriftligt, läser och lyssnar. 

 

Genomförande (Hur ska vi jobba)

Vi kommer att jobba mycket muntligt med uttal och intonation. Du kommer att ha tillgång till digitala läromedel där du kan lyssna och göra olika övningar. Du har din chromebook som ett hjälpmedel där du kan lyssna på de kapitel som finns i läroboken Magic.

Vi kommer att skriva, tala och lyssna varje lektion. Du kommer att ha tillgång till bilder för att öka förståelsen och du kommer också att översätta ord och fraser till ditt modersmål.

Vi kommer att jobba med texter och muntliga presentationer, inom de olika ämnesområdena. Vi kommer att jobba med hur ord och fraser används samt vilka formuleringar som används för att inleda och avsluta ett samtal.

 

 

Bedömning (Vad ska bedömas)

 

Förmågorna läsa, skriva och lyssna bedöms fortlöpande under lektionstid samt vid några provtillfällen.

Förmågan att tala bedöms även den fortlöpande under lektionstid. 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback