Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Sammanfattning inför prov i historia, åk 8, HT 19

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 10 november 2019

Årskurs 8, HT 2019, Inför prov i historia: Medeltid, renässans, kolonialism, 700-1700-tal - det här ska du kunna: (sidhänvisningar inom parentes till boken Levande Historia 8)

Frankrike. Namnet kommer från frankerna och Frankerriket, det första stora riket i Europa efter Romarriket. Karl den store hette den berömde kung som kröntes till romersk kejsare på juldagen år 800.                                                                                                                                         (sidan 151)

 

·         Feodalism: Ett sätt att styra ett stort rike med hjälp av länsindelning och vasaller som har haft stor betydelse för styrelseskick i hela Europa, inklusive Sverige. Uppmärksamma särskilt det feodala klassamhällets struktur i samhällspyramiden.                                                                (sidan 156)

 

 

 

·         Boktryckarkonsten: Johann Gutenberg började trycka böcker på 1450-talet. Det medförde stora förändringar i samhället. Vilka, ge exempel?                                     (sidan 160-161)

 

·         Europas stormakter formas: Spanien (1500-talet), Frankrike (1600-talet), England/Storbritannien (1700-talet), dominerade varsitt århundrade i Europa under 1500-1700-tal.  (sidan166-173)

 

 

 

·         Christofer Columbus: Var den som först seglade mot och upptäckte Amerika, år 1492. Han ville hitta en sjöväg västerut till Kina och Indien. När han kom fram till Amerika kallade han därför befolkningen för indianer. Området han kom till först kallades och heter fortfarande Västindien. Positiva konsekvenser av Columbus resor är till exempel upptäckten av en ny kontinent, nya handelsvägar, negativa konsekvenser är till exempel kolonialism.                                              (sidan 184)

 

·         Kolonialismen: Det begrepp som används för européernas våldsamma erövringar av land och områden i bland annat Amerika, Afrika och Asien. Kolonier = land/område som har tagits/rövats av ett annat land i annan världsdel än den egna. Idén om att vissa folkgrupper är underlägsna är viktig för kolonialism = grundorsak till främlingsfientlighet/rasism då och nu.       (sidan 184-186)

 

·         Triangelhandeln/slavhandeln: Handeln med slavar och varor mellan Europa-Afrika-Amerika mellan 1500-tal och 1800-tal brukar benämnas triangelhandeln och anses idag vara ett av de grövsta brott som har begåtts mot mänskligheten. Konsekvenserna för Afrika och resten av världen har varit och är omfattande.                                                                                          (sidan 171, sidan 186-187)

 

 

 

·         Renässansen: Från cirka 1450-talet brukar tidsperioden som kallas renässansen sägas ha börjat i Europa. Under denna period blomstrade nya idéer och tankar inspirerade av Antikens kulturer. Upptäcktsresande, nya vetenskapliga idéer, humanistisk filosofi och inte minst konstnärer och författare fick ökad status. Mest känd är kanske Leonardo Da Vinci. Den katolska kyrkan och kristendomen trängdes tillbaka och kritiserades allt hårdare.  Ge exempel.         (sid 177-183)

 

 

 

·         Tidslinje. Rita med hjälp av följande begrepp en tidslinje som beskriver viktiga händelser under tidsperioden 700-tal till 1700-tal. Lägg gärna till egna händelser.                                                        

 

Boktryckarkonsten - Frankerriket – Pesten – Feodalism – Columbus upptäcker Amerika – Renässansen – Nya handelsvägar – kolonialism – triangelhandel med slavar

 

 

 

·         Källor. Var beredd att kritiskt resonera om källorna som finns till kunskap om tidsperioden 700-tal till 1700-tal och vilka brister som kan finnas i källorna. Hur kan vi veta det vi vet eller tror oss veta om vad som hände tusentals år bakåt i tiden? Vad finns det för fynd/källor som kan ge oss information? Hur ska vi värdera olika fynd/källor? Under tidsperioden ökar antalet text och bildkällor relativt kraftigt, vad innebär det för de slutsatser vi kan dra? Källkritiska begrepp: tid, äkthet, syfte, beroende.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback