Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

3 - 6

Språkriktighet

Enheten för flerspråkighet, Stenungsund · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

I detta arbetsområde får eleverna lära sig grundläggande regler för språkriktighet. Det kommer också utveckla deras förmåga att skriva olika texttyper.

 

Läsa och skriva

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.


Jag kan stavningsregler på mitt modersmål 

Jag kan jämföra mitt modersmåls stavningsregler med svenskan

Tala, lyssna, samtala

Jag samtalar med kamrater och vuxna på mitt modersmål

Jag utökar mitt ord- och begreppsförråd

Jag deltar aktivt i samtal och diskussion med kamrater och vuxna

Jag har ett flyt i mitt talspråk 

Kunskapskrav

Med viss säkerhet använda grundläggande regler för språkriktighet

Kan stava ord som används ofta och är vanliga i elevers vardag/texter

 Källa: Mina mål i modersmål och Kursplan i modersmål Lgr11 rev2019

 

Material

Presentationer och helklass aktiviteter på Powerpoint (nedan är några exempel som görs på ett lektionstillfälle) 

Adjektiv, adverbs, synonyms, motsatsord (antonyms), användning av lexikon i trycktform (dictionary skills)

 

Genomförande:

Presentation i helklass om grammatiska skrivregler

Begreppsdefinitioner

Aktiviteter på ett digitalt verktyg i helklass (interaktiv presentation)

Övningar som grupparbete (i klass)

Uppföljning som individuellt arbete (i klass och som "take-away" - annan terminologi för arbete med stöd hemifrån)

 

Bedömning baseras på:

Elevens deltagande i helklass- och gruppaktivitet och diskussioner.

Elevens resultat på individuellt arbete i form av arbetsblad.

Elevens förklaring och resonemang under lektionsförhör.

Elevens förmåga att använda inlärda kunskaper vid andra tillfällen.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback