Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Kolets kemi, år 8, Lgr 11

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 11 november 2019

Kol är ett av de viktigaste grundämnena i världen. Utan kol skulle det inte finnas något liv på jorden eftersom det är en viktigt byggsten i allt levande. Kol finns i många olika föreningar som du här kommer att lära dig mer om.

Kursplan i ämnet

 

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar, eget arbete och laborationer

Visa vad du lärt dig

Små kunskapskontroller, visa muntligt vid genomgångar samt skriftligt slutuppgift

Kemiplanering år 8

Genomgångar - anteckningar - ta del av senaste forskning - miljöfarliga kolväten 

Studi.se

 

Ska kunna:

 • Kolets kretslopp
 • Grupper av kolföreningar: kolväten, alkoholer, organiska syror och estrar.
  Att kunna:
  - Vad kännetecknar dessa kolföreningar,
  - Kunna skriva med summaformel/molekylformel och rita mha strukturformel.
  - Laborationer: torrdestillation, filtrering med aktiv kol, estrar och bygga med pinn-och kulmodellen. 
 • Mättade och omättade kolväten.
 • Varför det finns så många kolföreningar.
 • Hur man framställer gasol till asfalt från råolja (destillationstorn). 

Tidsram

 • Start: vecka 46
 • Avslutas: vecka 49

 

Bedömning

 Se bedömningsmatris från kunskapskraven


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.

De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.

Matriser i planeringen
Kemi: Kolets kemi, år 8, Lgr 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback