Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematik åk 7 Geometri ht2019

Fässbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 11 november 2019

När du arbetat med geometrikapitlet ska du kunna: - beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar - beräkna omkrets och area av månghörningar - beräkna volym hos prismor - några enheter för längd, area och volym - beräkna arean av begränsningsytor

Tidsperiod v. 41- 47

Genomförande

Gemensamma genomgångar av nya moment varje vecka enligt planeringen.

Individuell räkning i boken.

Filmer att titta på för att förstärka och fördjupa dina kunskaper.

Gruppövningar med resonera och utveckla som fokus.

Diagnos och prov.

   

Matematikplanering åk 7      Kapitel 2 Geometri 

  

              Vecka                                                                             Avsnitt                                           Klar till och med sidan  (veckans sista lektion)

 

              

                41

      

 

      Olika dimensioner

      Kroppar

      Månghörningar

      Vinklar

      Triangelns vinkelsumma

 

 

               61

 

              42    

 

 

      Olika trianglar

      Olika fyrhörningar

      Omkrets

      Area(rektangel &

parallellogram)

 

               67

 

              

                43

 

 

      Triangelns area

      Sammansatta figurer

      Volym

      Rätblock

      Begränsningsyta

 

 

               75

 

              45

 

 

 

      Diagnos

      Blå kurs/röd kurs

              

                 84(blå)

                 96(röd)

               

 

              46

 

 

 

      Fortsatt arbete med blå/röd kurs

 

               92(blå)

                 100(röd)

 

              47

 

 

      Sammanfattning/

repetition

      PROV

 

 

 

 

Filmer

 

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper och din kunskapsutveckling via

  • formativ bedömning under periodens praktiska arbete
  • självskattning
  • muntliga redovisningar
  • skriftliga kunskapsunderlag genom diagnoser och prov

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback