Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Planering i matematik åk 8, Kapitel 4 Y-boken, Algebra

Östra grundskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 11 mars 2020

Algebra Centralt innehåll • Variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck och ekvationer • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleverna • Metoder för problemlösning • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt

 

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

 

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 • föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

Bedömning

 

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

Arbetssätt

 

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 • Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 • Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 • Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Läxa

  Du kommer att få ca fyra läxor per varje kapitel för att befästa det som du har lärt dig i klassrummet.

 

Diagnoserna

 

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

 

Bedömningsunderlag

 

 1. Skriftliga prov

 2. Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 3. Diskussioner
 

V.

Dag

Lektion

Sidor

5

 

Kapitel 4 Algebra

158

 

 

4.1 Algebraiska uttryck

160

 

 

Läxa 13

278

6 

 

4.2 Mönster

165

 

 

4.3 Uttryck med parenteser

171

 

 

Läxa 14

279

7

 

4.3 Uttryck med parenteser

171

 

 

4.4 Multiplikation av parenteser

177

 

 

Läxa 15

280

8

 

4.5 Uttryck med potenser

 183

   

 

4.6 Ekvationer

   187

 

 

 

 

9

 

SPORTLOV

   

  10

 

4.6 Ekvationer

187

 

 

4.7 Ekvationer med parenteser

 193

 

 

Läxa 16

281

 11

 

4.8 Problemlösning med ekvationer 

198

 

 

Blandade uppgifter 

203

 

 

Läxa 17

282

!

 

Veckan 12 omprov i Geometri på onsdag kl 12-13!

 

12

 

4.8 Problemlösning med ekvationer

198

 

 

Blandade uppgifter

203

 

 

Diagnos

 

13

 

Repetition

 

 

 

Övningsprov

 

 

 

 

 

14

 

Träna mer 

208

 

 

PROV

 

 

 

 

 

15

 

Påsklov

 

16

 

Kapitel 5 Sannolikhet och statistik, se nästa planering

 

 

Se mer detaljerat i Google classroom! 
Klasskod för 8B är totyr7

Klasskod för 8C är d2vlfo


Läroplanskopplingar

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Matriser i planeringen
Matris Matematik 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback