Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Pedagogisk planering Eget val fritids 1

Serresjöskolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 14 november 2019

Eleverna ska få inflytande i verksamheten och deras intresse ska tillgodoses.

 

Lärmål

  • Eleverna ska bli mer delaktiga i sitt egna lärande
  • Tillit till sin egna förmåga

 

Planering av utvärdering

Enkät och observationer

I de färdiga alsterna kan vi se deras engagemang och utveckling

 

 Undervisning

Pärlor- lära sig nya begrepp inom ämnet, tolka ett mönster och leta mönster på internet.

Bollsport- lära sig att använda ett bra språk, att vara en bra förlorare, kunna delta i en lek efter att ha fått instruktionerna till den.

Göra film- lära sig hur man skriver ett manus, använda appen I can animate, göra en enkel redigering utav filmen

Fotboll- lära sig att använda ett bra språk, att vara en bra förlorare, lära sig reglerna i fotboll.

Sy- lära sig nya begrepp inom ämnet, tolka ett mönster och träna sin finmotorik

 

 


Läroplanskopplingar

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen
LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback