Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

Fysik Kraft

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 14 november 2019

Under detta område så lär vi oss om krafter.

Mål med området

Krafter

 • Veta vad krafter uträttar
 • Förstå skillnaden mellan vikt och tyngd
 • Kunna tröghetslagen
 • Beskriva experiment med fritt fall
 • Veta hur man kan öka och minska friktion 
 • Vet hur balansen beror av tyngdpunkt och stödyta
 • Kunna mekanikens gyllene regel
 • Känna till några enkla maskiner
 • Newton och Galilei, dess betydelse för vetenskapen
 • Kunna rita hur krafter verkar
 • Förstå reaktionskraft och normalkraft
 • Kunna använda hävstångslagen.

Bedömningen kommer att ske utifrån:
* visade kunskaper och förmågor under lektionerna
* visade kunskaper och förmågor under laborationer
* visade kunskaper och förmågor i examinerande förhör. 

Faktatext finns i kapitlet om krafter på Gleerups.

Preliminär planering och tidsram

Nedan ser du vilka ID-nummer som vi kommer ta upp under lektionerna. Det betyder inte att du ska kunna hela texterna, utan att fakta finns på dessa sidor i fysikboken.

V 43-46, 48 Krafter 

Tyngdlöshet, IDa522
Rörelse, IDa195 Testa dig
Pendel, IDa573
Kraftens påverkar materia, Newton, IDa244
Friktion IDa744, Testa dig
Tyngdpunkt/stödyta, Balans IDa874
Enkla maskiner, mekanikens gyllene regel IDa456 Testa dig

Hållbar utveckling, IDa543 
Krafter kan ritas IDa255 
Hävstång, IDa449 Testa dig
Centralrörelse, IDa565

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback