Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Australia Year 7 HT19

Mårtenskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 14 november 2019

Australia - the continent down-under, where Christmas is in the middle of the summer and animals have pouches on their stomachs. What can we discover about this interesting place?

Mål

Learning about Australia while practicing reading, listening and speaking.

Arbetets innehåll

  • Reading texts about Australia
  • Watching shorter films/clips
  • Listening to Australian music
  • Finding information about Australia, for example information about a famous Australian
  • Discussions/presentations
  • Listening and reading comprehension

 

 

Arbetssätt och redovisningsform

 

Visa din kunskap - Bedömning

  • Samtal och diskussioner i grupp
  • Presentation av en känd person från Australien
  • Läsförståelse
  • Hörförståelse

 

 

Reflektion

Har du nått målen för området? Varför/varför inte? Utveckla!


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Matriser i planeringen
Visad kunskap 7-9 Engelska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter