Skolbanken Logo
Skolbanken

Värdegrundsarbete självkänsla HT-19

Förskolan Furustugan, Östhammar · Senast uppdaterad: 14 november 2019

I värdegrundsarbete om självkänsla ska jag som pedagog lyfta varje och stärka barnets självbild.

Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förmåga at ta ansvar för sina egna handlingar
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

Syfte:

Värdegrundsarbete om självkänsla handlar om att som pedagog lyfta varje barn och att stärka barnet så att dennes självbild stärks, att jag duger som jag är, att jag ska våga prova nya saker. Pedagogen vägleder barnet hur det egna agerandet påverkar omgivningen. Varje barn ska känna sig sedda på förskolan och känna trygghet. Barnen ska få en förståelse för att varje barn är lika mycket värda och att vi tillsammans ska vara en grupp där alla är trygga och vågar uttrycka sig.

 

Aktivitet/metod:

  • Vi kommer att arbeta med materialet Igelkott och Kanin (I den här serien finns 10 Kompiskort, 10 små kompissagor som handlar om hur det är att vara en bra kompis)
  • Flanosagor, Alla får åka med (Greenscreen)
  • Böcker/Polyglut kopplat till Igelkott och Kanin
  • Samarbetsövningar/lekar, utifrån böckerna
  • Vi diskuterar känslor, vi pedagoger kommer att dramatisera vardagliga konflikter som brukar ske på förskolan
  • Kommer att vävas in i arbetet med Barns integritet v. 45-46.

 

När? Var? Hur? Varför?

Arbetet med självkänsla ska genomsyra hela den pedagogiska verksamheten och dagligen synliggöras i de olika aktiviteterna så att varje barn blir sedd.

Vi arbetar i mindre grupper under veckan för att kunna ge varje barn lite mer tid/uppmärksamhet.

Vi kommer att arbeta med känslor, hur känner jag osv. Rita olika ansiktsuttryck, måla av kroppen (det här är jag).

Barnen kommer att få leka lekar utifrån deras önskningar och se att det finns turordning/lekregler för att en lek ska fungera.

 

 

 

 

Resultat - hur blev det?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback