Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 5

Musikens historia från forntid till medeltid

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 september 2023

Vi arbetar med musikens utveckling från forntiden och fram till medeltiden, det handlar om traditionell musik (profan) och den kyrkliga musiken (sakral)

Vi kommer att arbeta oss igenom musikens historia och utveckling från forntiden och fram till medeltiden, fokus ligger på att känna igen skillnaden mellan den traditionella musiken från Sverige och andra länder och kulturer samt den klassiska musiken som har sin början under tidig medeltid.

Vi går gemensamt igenom en presentation, där vi lyssnar på exempel från de olika tidsåldrarna och även ser på olika instrument och lyssnar på hur de låter.


Vad:

Vi kommer att sjunga sånger från Sverige och andra länder

 

Vi kommer att gemensamt gå igenom musikhistorian från forntiden till medeltiden

Vi kommer gå igenom vilka instrument som var vanligast inom den svenska folkmusiken, hur de ser ut och låter. 

Vi kommer gå igenom vilken betydelse musiken från denna period hade på samhället och hur musiken påverkade människor.

Vi kommer att skapa en egen vers till låten Broder Jakob och spela in denna med GarageBand.

Eleverna testas på sina kunskaper på följande sätt:

  • Lyssna och gissa: Vi lyssnar på 12 olika låtar samt 4 olika instrument. I uppgiften ska eleverna markera vad som de tror är folkmusik från Sverige, Traditionell musik från andra länder samt klassisk musik, de kommer även få lyssna på 4 olika instrument och skriva ner vilket instrument de tror sig höra. Det finns exempel på tavlan.
  • Skriva en egen låttex och sedan spela in denna med läraren.

Läroplanskopplingar

förmåga att sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer,

förmåga att skapa musik samt uttrycka och kommunicera tankar och idéer i musikalisk form, och

förmåga att uppleva och reflektera över musikens innehåll, funktion och betydelse i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång, melodispel och ackompanjemang i olika genrer, unisont och i stämmor.

Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument med utgångspunkt i musikaliska byggstenar.

Komposition med utgångspunkt i musikaliska byggstenar.

Gestaltning av idéer genom att musicera och genom att kombinera musik med andra uttrycksformer.

Rösten och hur den kan varieras och användas musikaliskt i olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Musikens påverkan på och betydelse för människa och samhälle. Hur musik kan uppfattas och användas i vardagliga och högtidliga sammanhang.

Musikinstrumentens funktioner i olika ensemble- och orkestertyper.

Musikaliska karaktärsdrag i konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer.

Matriser i planeringen
Stordammen Kunskapskrav Musik åk 6
Uppgifter
Broder Jacob
Musikstilar och instrument
Musik - Instrument och musikstilar