Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Fysik -Värme

Häggvallskolan, Tjörn · Senast uppdaterad: 15 november 2019

Värme Att något kan vara kallt eller varmt är vi väl medvetna om - men har du funderat över vad värme egentligen är? Frågan är inte så lätt att besvara som man kanske skulle kunna tro... Länge trodde vetenskapsmännen att värme var ett sorts ämne med ett eget slags atomer. Nu vet man att detta är helt fel! Värme är inget ämne, värme är en energiform. Värme är då atomerna rör sig - ju varmare, desto mer rörelse! I detta område kommer du att lära dig mer om värme, hur den överförs och om dess egenskaper.

Syftet med undervisningen är att träna din förmågan att:

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik 

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Du kommer att lära dig:

 • att värme är ett mått på hur mycket atomerna rör sig

 • att fasta ämnen, vätskor och gaser utvidgar sig vid uppvärmning

 • olika temperaturskalor

 • vad absoluta nollpunkten är

 • hur värme sprids genom; ledning, strömning och strålning

 • att de flesta metaller leder värme bra medan ämnen som luft, trä och gummi leder dåligt

 • att en mörk yta absorberar mer strålning än en ljus. Det blir därför varmt att ha på sig mörka kläder en het sommardag

 • att om en mörk yta och en ljus yta har samma temperatur så utstrålar den mörka mer värme än den ljusa

 • att värmeenergi är en av flera energiformer

Arbetsgång

Vi kommer att bearbeta områdets olika begrepp, med genomgångar och diskussioner .

Vi kommer att förbereda och göra en stor laboration där vi bygger en termos.

Bedömning

Hur aktivt du deltar i klassrumsdiskussioner samt förmågan att förstå, förklara och använda de centrala begreppen i arbetsområdet.

Din förmåga att identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflektion.

Din förmåga att redogöra för dina laborationer - hypotes, genomförande och slutsats - muntligt/skriftligt.vecka

mån ½ 

Tis

Ons

Tors

47

Uppstart värme

Repetera vad vi sa i måndags om värme, svara på frågor s. 47 och s. 52 i fysikboken

Arbeta med digilär tryck och värme kap 4 och 6.

Förbereda inför Termosbygget mån v. 48.

48

Förbereda för Termosbygget Tisdag

Bygga termos

Genomföra mätning av termosen.

utvärdering av Termosbygget

inlämning av labbrapporten.

 

 

 

 

 
 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Termosbygge