Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Länken år 9 Kapitel 3 Geometri ht 19

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 november 2019

Geometri är ett stort avsnitt i matematiken, det kan handla om många olika saker. Nu gäller det att få ihop alla delar och moment! Planeringens mål är att du ska ha möjlighet att nå ett slutbetyg inom ämnet matematik. Du kommer få repetera och befästa kunskapskraven för betygssteget E i ämnet.

 

Tid: v. 42-49

Prov vecka 49 onsdagen den 4/12

Lektioner:

Under Ma-lektionerna i helklass, arbetar du med din Länken-planering. Du ansvarar för att ta med material, ha ansvar för vilka uppgifter du ska arbeta med. Kom ihåg hörlurar om du ska titta på en av länkarna till de rekommenderade genomgångarna som läggs ut på Unikum.

I bland finns det uppdrag på Nomp, de kommer att döpas 9:an Länken 

När du har matematik i mindre grupp är det viktigt att du deltar aktivt i diskussioner när vi arbetar i grupp med problemlösning. 

 

I kapitel 3  Geometri ska du visa att du kan:

  • göra beräkningar med omkrets och area
  • göra beräkningar med volym
  • växla mellan olika enheter, t ex liter -> deciliter
  • namn på olika typer av vinklar och beräkningar med vinklar
  • använda Pytagoras sats för att kontrollera om en triangel är rätvinklig
  • räkna med skala i vardagliga sammanhang
  • kunna visa exempel på area- och volymskala (se kopia ur Matte Direkt 9)
  • förstå begreppet likformighet och kunna använda det vid beräkningar

 

 Bedömning:

Bedömning av dina kunskaper sker kontinuerligt under lektionerna, då du deltar aktivt i diskussioner och under problemlösning i en mindre grupp (1 gång/vecka)

Kapitlet avslutas med ett skriftligt prov vecka 49 onsdagen den 4/12

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Allmän matris matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback