Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Normer och värden

Lill-myran, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 2 september 2020

Vi arbetar med normer och värden, där vi tillsammans strävar efter att alla tar hänsyn till varandra. Vi tar tillvara på allas olikheter, samt utvecklar respekt och förståelse för olika sätt att tänka och vara. Vi arbetar medvetet med inkludering, genom att bjuda in varandra i leken samt att vara medforskande och intresserade pedagoger tillsammans med barnen.

 

Mål:

  •  Att barnen visar varandra omtanke och hjälper varandra i vardagen,
  • Att ge barnen förförståelse för att man kan vara, tänka och tycka olika
  •  Att barnen är rädda om allt levande och sina egna och förskolans saker
  •  Att ge barnen kunskap om och intresse för olika kulturer och mångfald

 

 Syfte: Vi arbetar med dessa värdegrunder för att på ett tidigt stadium förebygga diskriminering och mobbing samt skapa ett demokratiskt klimat, där barnen ska känna ansvar och solidaritet. Vi vill ge barnen kunskap om att det finns olika kulturer och vikten av att ta tillvara på mångfalden.

 

Metod: Genom dagliga samtal i alla situationer ska vi uppmuntra barnen att hjälpa varandra. På samlingen för det äldre barnen arbetar vi med "Tio små kompisböcker" där vi konkretiserar olika frågor genom att dramatisera dessa med hjälp av konkret material, exempel: Vänta på sin tur, Dela med sig, Samarbeta, där vi tillsammans reflekterar över frågeställningar som "Hur känns det när man inte får vara med?", "Hur kan man göra ?",  för samlingen för det yngre barnen leker vi mycket turtagningslekar som ett första steg. 

Vi uppmärksammar våra olika kulturer vid olika högtider, vi har även olika samkväm där vi uppmärksammar olika matkulturer. Vi arbetar också med FN-dagen där vi pratar om olika länder och barnen får färglägga flaggor. På rocka-sockordagen pratar vi extra mycket om våra olikheter och likheter. 

 

Alla barn är delaktiga i dessa aktiviteter utifrån sin förmåga. Alla pedagoger har gemensamt ansvar för detta arbete. Den pedagog som ansvarar för aktiviteten ansvarar också för dokumentationen som sker i unikum, väggdokumentation och i barnens reflektioner.

 

Delmål:

  • Att oavsett kön, nationalitet, ålder ska man kunna sitta bredvid, och klara av att hålla vem som helst i handen.
  •  Att de som kan klara av att klä av/på sig, är färdiga före andra kan hjälpa sina kamrater

     

____________________________________________________________________ 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback