Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Idrott och Hälsa

Önnestads skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 19 november 2019

I ämnet idrott och hälsa ingår många olika moment. Här kan du läsa om vilka delar vi kommer att beröra i årskurs 4.

Undervisningen:

Så här kommer vi att arbeta:

 • Träna på olika grovmotoriska grundformer.
 • Du kommer att få prova olika typer av redskap och redskapsbanor.
 • Prova på olika lekar ute och inne där du tränar rörelse, regler, samarbete och säkerhet.
 • Prova olika idrotter där du tränar samarbete, regler och teknik.
 • Kondition och styrketräning.
 • Orientering i närmiljön med hjälp av kartor.
 • Takt och rytm i lekar , danser och rörelse till musik.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Din förmåga att anpassa rörelse till aktiviteten.
 • Din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter.
 • Din förmåga att röra dig i takt till musik.
 • Din förmåga att orientera.
 • Din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverka hälsan. 

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback