Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, Teknik, Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1

Teknik

Norrskolan, Uddevalla · Senast uppdaterad: 18 november 2019

Vi ska lära oss några uppfinningar och analog programmering.

Undervisning:

Vi övar tillsammans genom att arbeta med:

 • genomgångar och diskussioner om ord och begrepp 
 • titta på filmer och diskutera innehållet
 • Veckans grej om några uppfinningar

Eleven övar genom att:

 • följa stegvisa instruktioner och konstruera egna 
 • undersöka hur några vanliga föremål är uppbyggda och fungerar som t.ex datorn
 • använda tankekartor och skriva meningar om några vanliga uppfinningar
 • diskutera och samtala om tekniska lösningar 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i diskussioner på lektionerna 
 • muntligt och skriftligt beskriva tekniska lösningar
 • följa och konstruera instruktioner
 • använda enkla ord och begrepp för att samtala om programmering och uppfinningar

Läroplanskopplingar

föra och följa matematiska resonemang, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Att styra föremål med programmering.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback